POZOR na pôsob merania rýchlostí!

19 december, 2017

POZOR ! Objavili sa problémy s meraním rýchlostí cez stránku speedtest.net, ak meráte cez www prehliadač, výsledky sú chybné. K dispozícii je aplikácia , ktorá sa dá stiahnuť do PC/mobilu alebo tabletu a táto s tým istým serverom meria rýchlosť správne. Nižšie obrázky v tom istom čase merané na tej istej prípojke od e-Net voči tomu istému serveru z toho istého PC cez prehliadač a cez aplikáciu.


Komentáre